Regulamin

Każdy Klient Fitness Clubu “BUTTERFLY” zobowiązany jest do zapoznania się
i przestrzegania niniejszego regulaminu.

1. W zajęciach mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 rok życia, posiadające ważny karnet lub wniosły jednorazową opłatę za zajęcia. Osoby poniżej 18 roku mogą brać udział w zajęciach za zgodą rodzica/opiekuna.
2. W zajęciach mogą też brać udział osoby posiadające kartę Partnera współpracującego z naszym klubem po jej okazaniu wraz z dowodem tożsamości. Osoby z kartami Partnerów bez okazania dowodu tożsamości nie będą mogły skorzystać z zajęć w klubie.
3. Przed wejściem na salę obowiązuje zmiana obuwia, przeznaczonego do ćwiczeń (innego niż przyszło się do klubu – nawet w ciepłych porach roku). Osoby w niezmienionym obuwiu nie będą mogły brać udziału w zajęciach.
4. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
5. Zajęcia fitness trwają 60 minut.
6. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować o tym instruktora przed zajęciami.
7. Karnet jest ważny od dnia jego wykupienia na 4/8/12/16 wejść w miesiącu. Przy zakupie należy określić ilość wejść oraz dni w których będzie się uczęszczało na zajęcia. W przypadku niedyspozycji istnieje możliwość odrobienia tych zajęć w innym dniu, ale tylko w okresie ważności karnetu.
8. Należy przestrzegać daty ważności karnetów. Fitness Klub „Butterfly” nie przedłuża ważności karnetów. Karnety, które straciły ważność nie będą honorowane
9. Karnet jest jednocześnie dowodem wpłaty. Należy mieć go przy sobie za każdym razem, kiedy  przychodzimy do klubu.
10. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony lub niewykorzystany karnet.
11. Ze względu na ograniczoną ilość osób mogących brać udział w zajęciach należy dokonywać wcześniejszej rezerwacji w fitness klubie. W przypadku spóźnienia powyżej 5 minut Fitness Klub „Butterfly” nie gwarantuje miejsca w grupie.
12. Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje osobiste rzeczy w szafce. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie Klubu – Fitness Klub „Butterfly” nie ponosi odpowiedzialności.
13. Nieobecność na zajęciach zarezerwowanych należy zgłaszać telefonicznie lub sms-em minimum 3 godziny wcześniej.
14. Podczas zajęć z użyciem mat – zalecamy przynosić ze sobą ręcznik (ze względów higienicznych).
15. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klientka wyraża zgodę na umieszczenie podanych przez siebie informacji w bazie Klientek Klubu. Fitness Klub „Butterfly” zobowiązuje się do nieudostępniania tych danych innym osobom i/lub podmiotom.
16. Grafik zajęć Fitness Klubu dostępny jest na stronie http://www.butterfly-fitness.pl
17. Fitness Klub „Butterfly” zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć oraz Instruktora. Klub zastrzega sobie również prawo do odwołania zajęć, jeśli na zajęcia przyjdą mniej niż 3 osoby.
18. Płatność tylko gotówką według aktualnego cennika.
19. Aby uzyskać fakturę za usługi świadczone przez Fitness Klub prosimy o pozostawienie pełnych danych odbiorcy. Faktury wydawane są w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi – do odbioru w recepcji Klubu.
20. Fitness Klub „Butterfly” zastrzega sobie prawo do wizualnego monitoringu klubu. Kamery zainstalowane są jedynie w celach bezpieczeństwa i celach dowodowych. Klient wyraża zgodę na rejestrowanie jego wizerunku. Klub zobowiązuje się wykorzystywać wizerunek Klienta jedynie w celach wskazanych wyżej a w innych celach, za jego zgodą wyrażoną na piśmie.

Serdecznie zaprasza i pozdrawia,
Zespół Fitness Club „Butterfly”